Dankwoord voor de provincie Limburg

Dankwoord

Area-X is een project dat voor én samen met de stad Roermond wordt ontwikkeld. Dit alles ter ontwikkeling van de Maasplassen. Door middel van stimulans van de Provincie Limburg, in de vorm van subsidie, wordt Area-X gevormd. Hierbij danken wij dan ook Provincie Limburg voor deze bijdrage.